فروش عمده

برای اینکه شما بتوانید در وبسایت  قیمت های عمده برای همکاران را مشاهده نمایید ابتدا در وبسایت ثبت نام کرده و مشخصات حساب کاربری و شخصی خود را با استفاده از فرم زیر برای ما ارسال بدارید. بعد از بررسی های لازم و تاییده ما، اکانت شما منحیث همکار در وبسایت ثبت گردیده و از این پس شما میتوانید قیمت های عمده (همکاری) را در وبسایت مشاهده نموده و بطور آنلاین سفارش خود را با قیمت عمده (همکاری) ثبت نمایید.
  • آدرس ایمیل ثبت شده در وبسایت
  • نام حساب کاربری ثبت شده در وبسایت
  • شماره موبایل/تلفن به همراه کد کشور
  • سال

X